Tietosuojaseloste

17.12.2022
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Ellikki.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Elina Talvio
info(a)ellikki.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Viestintä sivustolla vierailijan kanssa
Analysointi, tilastointi ja mainonnan kohdentaminen


Rekisterin tietosisältö

Nimi tai nimimerkki
Vierailijan ilmoittama verkkosivu
Sähköpostiosoite
Asiointikieli


Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät vierailijan tunnisteet

Vierailijan IP-osoite


Evästeet

Evästeet ovat laajalti käytössä sivuston toimimisen, tai tehokkaamman toimimisen vuoksi, sekä tarjotakseen tietoa sivuston vierailijoista. Niiden avulla voimme:

  1. Arvioida yleisömme kokoa, rakennetta ja toimintatapoja;
  2. Tallentaa tietoja vierailijoista, jotta voimme räätälöidä sivustoa vierailijoiden kiinnostuksen mukaan;
  3. Tarjota vierailijalle häntä eniten kiinnostavia mainoksia;
  4. Tunnistaa vierailijan, kun hän palaa Ellikin sivuille.

Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai valitsemalla evästepalkista vaihtoehdon HYLKÄÄ KAIKKI. Jos valitset tämän asetuksen, on mahdollista, että et voi käyttää joitakin osia sivustollamme.

Tehtyäsi evästevalinnan (HYVÄKSY KAIKKI tai HYLKÄÄ KAIKKI) sivusto asentaa selaimeesi evästeen (privacy_embeds), jonka tarkoituksena on muistaa tekemäsi valinta 30 päivän ajan.

Edellä mainitun lisäksi Ellikki voi käyttää Google AdSense, Google Analytics, Google Maps ja Youtube -palvelua, sekä joitakin Googlen tarjoamia lisäosia, kuten kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportointia palvellakseen vierailijoitaan paremmin ja tarjotakseen lukijoilleen kiinnostavaa sisältöä. Palvelujen monipuolinen hyödyntäminen edellyttää, että Google kerää, analysoi ja tallentaa palvelujen toiminnan kannalta oleellisia tietoja sivustolla vierailijoista oman tietosuojakäytäntönsä (https://policies.google.com/privacy?hl=fi) mukaisesti. Sivustolla vierailusi aikana päätelaitteellesi asennettujen evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan jakaa Googlen kanssa. Google voi yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan, tai vieraillut muilla sivustoilla joilla käytetään Googlen tarjoamia palveluja. Sivulta https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi löydät lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietojasi yhteityökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa ja miten voit hallinnoida Googlen keräämiä tietoja.

Vierailija hyväksyy, että Ellikillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten tai kuinka kauan Google säilyttää keräämiään tietoja.


Säännönmukaiset tietolähteet

Vierailijoiden itsensä itsestään antamat tiedot.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain niin vaatiessa tai tutkittaessa rikosta tai rikosepäilyä.


Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin estetään mm. palomuuritekniikan avulla.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  1. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Sivustolla esiintyvät linkit

Ellikki-sivusto voi aika ajoin sisältää linkkejä muille sivustoille tai muilta sivustoilta. Jos seuraat linkkiä jollekin näistä sivustoista, huomaa, että näillä sivustoilla noudatetaan omaa yksityisyydensuojaa ja että ellikki.fi ei ota mitään vastuuta näiden sivustojen yksityisyydensuojasta. Tarkista nämä ehdot ennen kuin lähetät henkilökohtaisia tietoja näille sivustoille.


Muutokset

Kaikki ellikki.fi-sivuston tietosuojaselostetta koskevat muutokset julkaistaan tällä sivulla.